Khai giảng năm học 2016- 2017 đã mở ra cả một thế giới mới kì diệu với nhiều hứa hẹn về một năm học xây dựng “TRƯỜNG HỌC KỈ CƯƠNG – VĂN HÓA, NHÀ GIÁO NHÂN VĂN- SÁNG TẠO, HỌC SINH ...